CIMEDART
Tijdschrift voor filosofie
sinds 1969Redactioneel

De chaos tegemoet

Rutger Gommers & Tonya Sudiono


Deze editie gaat Cimedart samen met Wijsgerig Festival DRIFT de chaos tegemoet. Tijdens de redactievergadering leidde dat al snel tot meanderende, doch oeverloze discussies: in hoeverre verhoudt chaos zich tot de waanzin? Is zij te vinden in leegte, of in een veelheid aan dingen? Is chaos slechts onwetendheid?

De vele vragen die het thema opwierp, hebben uiteindelijk toch kunnen leiden tot een ordelijke reeks van filosofische essays. Zo schrijft Mathijs Mul, tevens lid van het DRIFT-collectief, over het onderscheid tussen het Bijbelse en moderne begrip van chaos. En Thomas van Huut merkt in zijn column op, dat de doorgeslagen beheersingsdrang en een veelheid aan spullen niet bij machte zijn om de eenzame leegte te bezweren. Behalve misschien, door de wijze waarop rapper Kanye West die leegte met behulp van een verfoeid artistiek middel (Auto-Tune) weet te ontmaskeren.

Kritische kweekvijver

De Maagdenhuisontzetting is natuurlijk de gebeurtenis en locatie bij uitstek om chaos te detecteren – chaos als ontregeling van het CvB, althans. Rest de vraag, hoe een constructieve invulling te bedenken voor reorganisatie. Wie zal er op welke manier moeten beslissen, hoe kennis wordt geproduceerd en onderwijs wordt bedreven?

Als het aan ons ligt, zou vooral de werkvloer van de universiteit een opwaardering mogen krijgen. Inclusieve deliberatie is daarbij misschien wel  de grootste kracht van de  – op het eerste gezicht nogal chaotisch ogende –  scattered thoughts van filosofen en academici. Zonder deze luchtaanvoer stroomt er geen verse zuurstof in de kritische kweekvijver van moeder universiteit.

Cimedart is op haar beurt verheugd om twee nieuwe redacteuren te verwelkomen voor inclusieve deliberatie: Tove Oegema en Léonie Mol. Zowel laatstgenoemde als Eva Groen-Reijman maken in dit nummer de weg vrij voor een maagdelijk lege tohu wa-bohu, waar vanuit verder kan worden gedacht.

Tonya Sudiono en Rutger Gommers