CIMEDART
Tijdschrift voor filosofie
sinds 1969Redactioneel

Barbaren

De redactie


Op enig moment wordt Confucius in de Gesprekken gevraagd wat zijn advies zou zijn aan de vorst van Wei. Confucius’ antwoord luidt: ‘Als iets het eerst noodzakelijk is, dan is het de correctie der namen!’ Confucius onderbouwt zijn advies voor zijn verbaasde luisteraar – na hem voor barbaar te hebben uitgemaakt omdat hij het advies niet onmiddellijk aanneemt – als volgt; als de namen niet kloppen, dan zijn de uitspraken niet ‘in overeenstemming’. En als de uitspraken van de heerser niet in overeenstemming zijn, hoe kan hij of zij dan goed verordonneren wat er moet gebeuren? Als goede filosofen zijn wij hier ons natuurlijk ook van doordrongen. Maar dan komt natuurlijk de grote vraag; wat zijn de correcte namen, en dus de correcte uitspraken?

Ook uit de stukken in het nummer dat voor u ligt blijkt het belang van deze zaak telkens weer. Keet schrijft over het fictieve personage naar wie zij vernoemd is, Keetje Tippel uit de gelijknamige Franstalige roman van Neel Doff. In een eerdere, veel gelezen vertaling, heeft het boek een (op zijn zachtst gezegd) wat vrouwonvriendelijk karakter gekregen. Wat te doen met zo’n naam? Is schaamte op zijn plaats, of een verwerping van de naamgenoot? Verder vertelt Tom Kayzel over zijn onderzoek naar de geschiedenis van de economische wetenschap, en ook daar blijkt het een gewichtige zaak wat we precies ‘economie’ noemen en wat niet. En dan is er natuurlijk die andere morele discussie waarin namen o zo belangrijk blijken. Op het moment van dit schrijven heeft het Amerikaans Hooggerechtshof net besloten de rechten van de vrouw in de VS honderd jaar terug in de tijd te zetten en het verbieden van abortus mogelijk te maken. In het publiek debat hierover maken namen nogal een verschil, en ook tijdens de eindredactie gaf ons dit hoofdbrekens. Is dat een zwangere vrouw, of een moeder? Een baby of een foetus? Is dit alles een filosofische, of een biologische kwestie? Sanne besloot er wat gedachten aan te wijden. 

Tot slot, wij weten ook van u, beste lezer, dat u als goed filosoof (ook als u zich nog geen machtspositie hebt weten te verwerven) het advies van Confucius ter harte neemt. Wil u laten zien dat u, in tegenstelling tot zijn toehoorders, de dingen wel correct kan benoemen? Laat van u horen: Cimedart is op zoek naar nieuwe redactieleden, en daarnaast staan wij altijd open voor uw ingezonden essays, poëzie en fictie. En maakt u zich geen zorgen, we beloven u niet voor barbaar uit te schelden.