CIMEDART
Tijdschrift voor filosofie
sinds 1969Redactioneel

Vooruit kijken

De redactie


Deze zomer is hopelijk het stof dat rond de kwestie van onderwijs door gepensioneerde docenten en emeritus hoogleraren was opgewaaid weer wat neergedaald. Een kwestie die gepaard ging met hoogoplopende emoties en die eigenlijk alleen maar verliezers kent. Als redactie wilden we dit nummer alle negativiteit achter ons laten en de positieve vraag stellen: hoe zou filosofieonderwijs aan de UvA er idealiter uit moeten zien? 

We hebben daarom vier lofbrieven opgenomen, gericht aan elk van de getroffen docenten. Wat maakt hen tot zulke geliefde onderwijzers? Wat is hun bijdrage aan het onderwijsaanbod hier op de UvA? En wat maakt hun onderwijs zo waardevol?

Uit het stuk van Mari van Stokkum kunnen we opmaken dat het komt doordat deze docenten van hun werk hun hobby hebben gemaakt en onderwijs zo op onbetaalbare waarde weten te schatten. Voor zulk onderwijs blijven studenten (en docenten) terecht vechten. 

Of studenten ook de strijd voor het studieloon nieuw leven in moeten blazen laat de redactie in het midden, maar het stuk van Bert van der Schoot over de faculteitspolitiek in de jaren '60 tot '80 dient zeker ter inspiratie om op te blijven komen voor goed onderwijs. Dat het nut van goed filosofieonderwijs niet voor zich spreekt maar iets is wat bevochten moet worden, is blijkbaar van alle tijden. De redactie heeft de hint begrepen, Bert!

Wat ook van alle tijden is, is de roep om democratisering van het bestuur van de afdeling. Bij het doorspitten van het Cimedart-archief voor het 50-jarig jubileum kwamen we deze kwestie regelmatig tegen. Michiel Leezenberg haakt in op deze traditie met zijn betoog dat de bestuurlijke organisatie van de afdeling anders moet. Op dit moment ligt de macht namelijk alleen bij de hoogleraren. Wat is er eigenlijk gebeurt met het democratiseringsplan dat in nasleep van de laatste maagdenhuisbezetting door de afdeling is aangenomen? 

Om de discussie over de toekomst van het filosofieonderwijs aan de UvA zo breed mogelijk te voeren hebben we ook een aantal van de hoogleraren om een reactie gevraagd – maar er geen ontvangen. In een geval vanwege persoonlijk omstandigheden, anderen wilden liever niet met de kwestie van het emeritusbesluit geassocieerd worden. 

Tenslotte, de nieuwe editie van wijsgerig festival Drift kan eindelijk doorgang vinden! Het is dit jaar op 25 september en kaartjes moeten van tevoren online (festivaldrift.nl) worden gekocht. Alvast een voorproefje? In dit nummer is het winnende essay van de Drift essaywedstrijd opgenomen.